NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/79/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 listopada 2011w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 r.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 211 art. 212 ust 1 pkt 1,2, 1,art 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U nr 157 poz. 1240), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XII/79/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 listopada 2011


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 211 art. 212 ust 1 pkt 1,2, 1,art 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U nr 157 poz. 1240), uchwala się co następuje:


§ 1
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 6.138 zł w tym:
1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6 138 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
 
§ 2
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę o 6.138 zł w tym:
1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 33.338  zł
2) Zmniejsza się wydatki majątkowe  o kwotę 27.200 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
                                                                     
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji przez rozplakatowanie


Załącznik nr 1 do uchwały (97kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (252kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (28 listopada 2012, 15:11:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1569