NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII/87/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 12 grudnia 2011w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XII/86/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: D. U z 2001 r. nr 142 poz.1591 z ze. zm.) oraz art.89 ust 1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 157,poz 1240 z 2009r. ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/87/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 12 grudnia 2011


w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XII/86/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: D. U z 2001 r. nr 142 poz.1591 z ze. zm.) oraz art.89 ust 1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 157,poz 1240 z 2009r. ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1
Uchyla się w całości  Uchwałę Nr XII/86/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach dnia  30 listopada 2011r w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
                                                                               
§ 3
Uchwała  wchodzi wżycie z dniem podjęcia i podlega publikacji przez rozplakatowanie.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (28 listopada 2012, 14:28:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1820