NULL string(0) ""

Uchwała nr III/20/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 10 czerwca 2024w sprawie zmiany nazwy części ulicy Sulęcińskiej w miejscowości Lubniewice.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r poz. 609 ze zm. ) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr III/20/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 10 czerwca 2024


w sprawie zmiany nazwy części ulicy Sulęcińskiej w miejscowości Lubniewice.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r poz. 609 ze zm. ) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
1. Zmienia się dotychczasową nazwę części odcinka ulicy o nazwie Sulęcińska oznaczonej w ewidencji  gruntów i budynków jako działki o numerze ewidencyjnym 845 i 854 z obrębu 0024 Lubniewice będącą drogą gminną, położoną na terenie miasta Lubniewice na nazwę ulicy Owocowa.
2. Położenie i przebieg ulic wymienionych w ust. 1  określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwała nr III/20/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 czerwca 2024 r. (574kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
          w Lubniewicach
    
      Przemysław Matczak
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 1620 z dnia 2024-06-12

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kozakiewicz
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (12 czerwca 2024, 09:33:33)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (17 czerwca 2024, 11:51:13)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 142