NULL string(0) ""

Uchwała nr II/14/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 22 maja 2024w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy LubniewiceNa podstawie art. 13i. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 poz. 977 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r poz. 609 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr II/14/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 22 maja 2024


w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 13i. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 poz. 977 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r poz. 609 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
Przystępuje się do sporządzenia planu ogólnego Gminy Lubniewice.

§ 2. 
Plan ogólny Gminy Lubniewice sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy Lubniewice.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr II/14/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 maja 2024 r. (216kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
          w Lubniewicach
    
      Przemysław Matczak

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kozakiewicz
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (23 maja 2024, 11:53:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 173