NULL string(0) ""

Uchwała nr II/13/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 22 maja 2024w sprawie wyrażenia wstępnej zgody na zamianę gruntu mienia komunalnego na grunty stanowiące własność osób fizycznych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) i art. 15 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), uchwala się, co następuje :

Uchwała nr II/13/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 22 maja 2024


w sprawie wyrażenia wstępnej zgody na zamianę gruntu mienia komunalnego na grunty stanowiące własność osób fizycznych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) i art. 15 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), uchwala się, co następuje :


§ 1. 
Wyraża się zgodę na zamianę części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 463/4 o powierzchni 0,03 ha, położonej w miejscowości Glisno, zapisanej w księdze wieczystej KW GW1U/00020980/6 - stanowiącej własność Gminy Lubniewice na część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 463/9 o powierzchni 0,2354 ha położonej w miejscowości Glisno, zapisaną w księdze wieczystej KW GW1U/00020980/6 - stanowiącą własność osób fizycznych.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr II/13/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 maja 2024 r. (216kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
          w Lubniewicach
    
      Przemysław Matczak

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (23 maja 2024, 11:51:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109