NULL string(0) ""

Uchwała nr II/11/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 22 maja 2024w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Lubniewice.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera a z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), uchwala się, co następuje :

Uchwała nr II/11/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 22 maja 2024


w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Lubniewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera a z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), uchwala się, co następuje :


§ 1. 
Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Lubniewice nieruchomości położonej w obrębie 0024 Lubniewice, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 680/2 o powierzchni 43 m2, będącej własnością osób fizycznych, z przeznaczeniem na poszerzenie ciągu pieszego przy drodze gminnej o numerze ewidencyjnym działki 676. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr GW1U / 00002944 /0.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr II/11/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 maja 2024 r. (214kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
          w Lubniewicach
    
      Przemysław Matczak

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (23 maja 2024, 11:45:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152