NULL string(0) ""

Uchwała nr II/10/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 22 maja 2024w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.)uchwala się co następuje:

Uchwała nr II/10/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 22 maja 2024


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.)uchwala się co następuje:


§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, tj. lokal mieszkalny nr 5 w budynku oznaczonym numerem 5 położonym w miejscowości Lubniewice Osiedle Świerczów, o powierzchni użytkowej 39,15 m2 i związany z nim udział w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu działki nr ewid. 981/3 o pow. 830 m2 w wysokości 61/1000. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi KW nr GW1U/00008959/0.
2. Wyraża się zgodę na sprzedaż udziału w wysokości 89/1000 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w miejscowości Lubniewice Osiedle Świerczów na działce o numerze ewidencyjnym 981/4 i powierzchni 1012 m2.Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi KW nr GW1U/00008960/0.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr II/10/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 maja 2024 r. (219kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
          w Lubniewicach
    
      Przemysław Matczak
 

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (23 maja 2024, 11:42:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 174