NULL string(0) ""

Uchwała nr II/9/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 22 maja 2024w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Lubniewice w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin CZG-12Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024, poz. 609 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr II/9/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 22 maja 2024


w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Lubniewice w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin CZG-12

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024, poz. 609 ze zm.) uchwala się co następuje:


§ 1. 
Wyznacza się Panią Martę Gwizdek jako dodatkowego przedstawiciela Gminy Lubniewice w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin CZG-12.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Traci moc uchwała Nr XXII/140/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 listopada 2020 r.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr II/9/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 maja 2024 r. (220kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
          w Lubniewicach
    
      Przemysław Matczak

metryczka


Odpowiada za treść: Marta Gwizdek
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (23 maja 2024, 11:37:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112