NULL string(0) ""

Uchwała nr I/6/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 7 maja 2024w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza LubniewicNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609), art. 8 ust. 2 oraz art. 37 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530), uchwala się co następuje:

Uchwała nr I/6/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 7 maja 2024


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lubniewic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609), art. 8 ust. 2 oraz art. 37 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530), uchwala się co następuje:


§ 1. 
Ustala się wynagrodzenie Burmistrza Lubniewic w wymiarze miesięcznym w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze – 10 250 zł;
2) dodatek funkcyjny – 3 150 zł.

§ 2. 
Burmistrzowi Lubniewic zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: dodatek specjalny, dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 3. 
Traci moc uchwała Nr XLVI/306/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca
2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lubniewic.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr I/6/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 7 maja 2024 r. (218kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
          w Lubniewicach
    
      Przemysław Matczak

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (13 maja 2024, 10:41:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98