NULL string(0) ""

Uchwała nr LIII/365/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 marca 2024w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lubniewice biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 233 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr LIII/365/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 marca 2024


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lubniewice biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 233 ze zm.) uchwala się co następuje:


§ 1. 
Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Lubniewice w wysokości:
1. Za udział w działaniu ratowniczym  lub akcji ratowniczej w wysokości 22 zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej;
2. Za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej.

§ 2. 
Traci moc uchwała Nr XXXIV/215/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 marca 2022 r.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

Uchwała nr LIII/365/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 marca 2024 r. (224kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 1105 z dnia 2024-04-09

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (28 marca 2024, 11:04:58)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (10 kwietnia 2024, 09:04:29)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 132