NULL string(0) ""

Uchwała nr LIII/362/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 marca 2024w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Lubniewice w roku 2024.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIII/362/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 marca 2024


w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Lubniewice w roku 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1. 
Określa się sezon kąpielowy na terenie gminy Lubniewice w 2024 roku na okres przypadający pomiędzy 1 czerwca a 30 września 2024 r.

§ 2. 
Określa się wykaz kąpielisk na terenie gminy Lubniewice w 2024 roku:
1. Kąpielisko położone przy ul. Strzeleckiej 9 w Lubniewicach, Przystań Wodna ZSMP nad Krajnikiem, OSW „Kaczy Dołek”, działka nr 555, o długości linii brzegowej wynoszącej 62 m, czynne w okresie od 22 czerwca do 31 sierpnia 2024 r., dla którego organizatorem jest Wojewódzka Rada Koordynacyjna ZSMP.
2. Kąpielisko położone przy ul. Sosnowej 1,  Przystań Wodna ZSMP w Lubniewicach, OW „Pod Basztą”, działka nr 5287, o długości linii brzegowej wynoszącej 85 m, czynne w okresie od 22 czerwca do 31 sierpnia 2024 r., dla którego organizatorem jest Wojewódzka Rada Koordynacyjna ZSMP.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

Uchwała nr LIII/362/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 marca 2024 r. (216kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 1103 z dnia 2024-04-09

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (28 marca 2024, 10:42:45)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (10 kwietnia 2024, 09:06:37)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 140