NULL string(0) ""

Uchwała nr LIII/361/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 marca 2024w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej mienie komunalne, dotychczasowemu najemcyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zmianami) uchwala się co następuje:

Uchwała nr LIII/361/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 marca 2024


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej mienie komunalne, dotychczasowemu najemcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zmianami) uchwala się co następuje:


§ 1. 
Wyraża się zgodę na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, tj. lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz związanego z nim udziału w nieruchomości wspólnej, położonego w Lubniewicach, przy ul. Jana Pawła II 27, na działce o numerze ewidencyjnym 501/1 i powierzchni 783 m2, obręb 0024 – Lubniewice.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr LIII/361/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 marca 2024 r. (212kB) pdf
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (28 marca 2024, 10:40:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122