NULL string(0) ""

Uchwała nr LIII/359/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 marca 2024w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej mienie komunalne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami), uchwala się co następuje:

Uchwała nr LIII/359/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 marca 2024


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej mienie komunalne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami), uchwala się co następuje:


§ 1. 
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, tj. lokal niemieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 17,81 m2,wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 11,49 m2, położony w budynku numer adresowy Osiedle Trzcińce 1, posadowionym na działce nr 11 o powierzchni 1330 m2; wraz z udziałem w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Traci moc Uchwała nr L/325/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej mienie komunalne.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr LIII/359/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 marca 2024 r. (214kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (28 marca 2024, 10:35:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 135