NULL string(0) ""

Uchwała nr LIII/358/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 marca 2024w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubniewice w 2024 roku.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) w związku z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2023 r., poz. 1580 ze zmianami), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr LIII/358/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 marca 2024


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubniewice w 2024 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) w związku z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2023 r., poz. 1580 ze zmianami), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubniewice w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwała nr LIII/358/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 marca 2024 r. (303kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 1111 z dnia 2024-04-10

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (28 marca 2024, 10:32:55)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (11 kwietnia 2024, 12:33:15)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 145