NULL string(0) ""

Uchwała nr LIII/356/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 marca 2024w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubniewice”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art.19 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 266) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr LIII/356/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 marca 2024


w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubniewice”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art.19 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 266) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
Przyjmuje się „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubniewice” w brzmieniu określonym w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr LIII/356/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 marca 2024 r. (2891kB) pdf

Dokument uzupełniający do prokektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubniewice (329kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Marta Gwizdek
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (28 marca 2024, 10:16:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104