Uchwała nr XXI/144/2012Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 22 listopada 2012w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/144/2012
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 22 listopada 2012


w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej w obrębie Lubniewice, nr ewidencyjny działki  469/7 o pow. 0,0027 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr  GW1U/00025277/0.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (27 listopada 2012, 11:55:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1261