Uchwała nr XXI/147/2012Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 22 listopada 2012w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/147/2012
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 22 listopada 2012


w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na nieodpłatnie nabycie na mienie komunalne nieruchomości niezabudowanej  położonej w obrębie Glisno, oznaczonej  numerem ewidencyjnym działki nr 14/10 o pow. 0.3362 dla której prowadzona jest KW Nr GW1U/00023297/2, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na drogę. 
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (27 listopada 2012, 11:50:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1228