NULL string(0) ""

Uchwała nr LII/355/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 8 lutego 2024w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2024Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40) oraz w związku z § 68 ust. 4 i § 96 Statutu Gminy Lubniewice, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/52/2003 (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 23 września 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr LII/355/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 8 lutego 2024


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2024

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40) oraz w związku z § 68 ust. 4 i § 96 Statutu Gminy Lubniewice, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/52/2003 (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 23 września 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.) uchwala się co następuje:


§ 1. 
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr LII/355/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 lutego 2024 r. (229kB) pdf
Z-ca Przewodniczącego        
    Rady Miejskiej 
 Przemysław Matczak

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (12 lutego 2024, 14:12:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 162