NULL string(0) ""

Uchwała nr LII/354/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 8 lutego 2024w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2024 rokNa podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz § 26 ust. 2 i § 33 ust. 1 Statutu Gminy Lubniewice, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/52/2003 (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 23 września 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.), uchwala się co następuje:

Uchwała nr LII/354/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 8 lutego 2024


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz § 26 ust. 2 i § 33 ust. 1 Statutu Gminy Lubniewice, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/52/2003 (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 23 września 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.), uchwala się co następuje:


§ 1. 
Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2024 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubniewicach.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr LII/354/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 lutego 2024 r. (237kB) pdf
Z-ca Przewodniczącego        
    Rady Miejskiej 
 Przemysław Matczak

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (12 lutego 2024, 14:10:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 138