NULL string(0) ""

Uchwała nr LII/353/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 8 lutego 2024w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w LubniewicachNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr LII/353/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 8 lutego 2024


w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Po rozpatrzeniu skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, skargę uznaje się za bezzasadną.

§ 2. 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach do zawiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie niniejszej uchwały.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr LII/353/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 lutego 2024 r. (221kB) pdf
Z-ca Przewodniczącego        
    Rady Miejskiej 
 Przemysław Matczak

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (12 lutego 2024, 14:07:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 166