NULL string(0) ""

Uchwała nr LII/349/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 8 lutego 2024w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2023 r.., poz. 1426 ze zm.), uchwala co następuje:

Uchwała nr LII/349/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 8 lutego 2024


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2023 r.., poz. 1426 ze zm.), uchwala co następuje:


§ 1. 
Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2026, stanowiący załącznik do  uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr LII/349/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 lutego 2024 r. (397kB) pdf
Z-ca Przewodniczącego        
    Rady Miejskiej 
 Przemysław Matczak

metryczka


Odpowiada za treść: Iwona Kmita
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (12 lutego 2024, 13:51:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123