NULL string(0) ""

Uchwała nr LII/348/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 8 lutego 2024w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób doznających Przemocy Domowej w Gminie Lubniewice na lata 2024-2028Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2149 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr LII/348/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 8 lutego 2024


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób doznających Przemocy Domowej w Gminie Lubniewice na lata 2024-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2149 ze zm.) uchwala się co następuje:


§ 1. 
Przyjmuje  się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2028 dla Gminy Lubniewice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr LII/348/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 lutego 2024 r. (352kB) pdf
Z-ca Przewodniczącego    
    Rady Miejskiej
 Przemysław Matczak

metryczka


Odpowiada za treść: Iwona Kmita
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (12 lutego 2024, 13:47:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109