NULL string(0) ""

Uchwała nr LII/345/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 8 lutego 2024w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zmianami). uchwala się co następuje:

Uchwała nr LII/345/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 8 lutego 2024


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zmianami). uchwala się co następuje:


§ 1. 
Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości lub ich części, wyszczególnionymi w załączniku do uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr LII/345/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 lutego 2024 r. (273kB) pdf

Z-ca Przewodniczącego    
    Rady Miejskiej
 Przemysław Matczak

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (12 lutego 2024, 13:34:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126