NULL string(0) ""

Uchwała nr L/332/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 listopada 2023w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubniewice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publicznąNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 59 ust.1, ust.2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr L/332/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 listopada 2023


w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubniewice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 59 ust.1, ust.2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
W Uchwale nr XXX/182/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 września 2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubniewice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, zmienia się  § 13 , który otrzymuje brzmienie:
„ Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2024r.”.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwała nr L/332/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 listopada 2023 r. (224kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski
 
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
3052 z dnia 2023-12-12

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (30 listopada 2023, 09:06:31)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (27 grudnia 2023, 08:08:34)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 172