NULL string(0) ""

Uchwała nr L/331/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 listopada 2023w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach, uchwala co następuje:

Uchwała nr L/331/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 listopada 2023


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach, uchwala co następuje:


§ 1. 
Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok, ogłoszoną w komunikacie Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za  rok podatkowy 2024  (Monitor Polski z 2023 r., poz. 1129) z kwoty 89,63 zł za 1 kwintal do kwoty  78,00 zł za 1 kwintal żyta.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała  podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie     z dniem 1 stycznia 2024 r.

Uchwała nr L/331/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 listopada 2023 r. (215kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2891 z dnia 2023-11-30

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (30 listopada 2023, 09:02:14)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (27 grudnia 2023, 08:07:49)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 218