NULL string(0) ""

Uchwała nr L/326/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 listopada 2023w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – działki o numerze ewidencyjnym 161 w obrębie LubniewiceNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr L/326/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 listopada 2023


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – działki o numerze ewidencyjnym 161 w obrębie Lubniewice

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami), uchwala się, co następuje:


§ 1. 
Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne nieruchomości położonej w obrębie Lubniewice, działki o numerze ewidencyjnym 161 i powierzchni 0,0760 ha. Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr L/326/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 listopada 2023 r. (216kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (30 listopada 2023, 08:42:17)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (30 listopada 2023, 09:26:45)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 168