NULL string(0) ""

Uchwała nr L/325/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 listopada 2023w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej mienie komunalne.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami), uchwala się co następuje:

Uchwała nr L/325/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 listopada 2023


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej mienie komunalne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami), uchwala się co następuje:


§ 1. 
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, tj. lokal niemieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 29,30 m2, położony w budynku numer adresowy Osiedle Trzcińce 1, posadowionym na działce nr 11 o powierzchni 1330 m2; wraz z udziałem w prawie własności gruntu
i częściach wspólnych budynku.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr L/325/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 listopada 2023 r. (212kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (30 listopada 2023, 08:40:18)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (30 listopada 2023, 09:27:20)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 286