NULL string(0) ""

Uchwała nr L/324/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 listopada 2023w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej mienie komunalne, dotychczasowemu najemcy.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zmianami) uchwala się co następuje:

Uchwała nr L/324/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 listopada 2023


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej mienie komunalne, dotychczasowemu najemcy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zmianami) uchwala się co następuje:


§ 1. 
Wyraża się zgodę na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, tj. lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 68,48 m2, położony w budynku numer adresowy Osiedle Trzcińce 1, posadowionym na działce nr 11 o powierzchni 1330 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz związanego z nim udziału w nieruchomości wspólnej.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr L/324/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 listopada 2023 r. (212kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (30 listopada 2023, 07:54:37)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (30 listopada 2023, 09:29:29)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 159