NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIX/323/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 19 października 2023w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Sulęcinie na kadencję 2024-2027. Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023. poz. 40 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLIX/323/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 19 października 2023


w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Sulęcinie na kadencję 2024-2027.

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023. poz. 40 ze zm.) uchwala się co następuje:


§ 1. 
Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na ławnika do Sądu Rejonowego w Sulęcinie na kadencję 2024-2027 wybrany został pan Janusz Żuk.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, zobowiązując do przesłania informacji o wybranym ławniku wraz z danymi Prezesowi Sądu Rejonowego w Sulęcinie.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XLIX/323/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19 października 2023 r. (225kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (20 października 2023, 13:38:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 240