NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/81/2012Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 listopada 2011w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Lubniewicach, stanowiącego własność Gminy Lubniewice.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XII/81/2012
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 listopada 2011


w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Lubniewicach, stanowiącego własność Gminy Lubniewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§1
Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubniewice – lokal mieszkalny położony w Lubniewicach, Os. Świerczów nr 3/12 o pow. 57,72m2 oraz pomieszczenie przynależne – piwnica o pow. 11,19m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW GW1U/00012757/5 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego oraz prawie własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 54/1000, objętych księgą wieczystą nr KW GW1U/00011357/4.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (26 listopada 2012, 15:17:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2508