NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIX/318/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 19 października 2023w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zabezpieczenia w budżecie gminy Lubniewice na rok 2024 środków finansowych na organizowanie kampanii i działań edukacyjnych.Na podstawie art.9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLIX/318/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 19 października 2023


w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zabezpieczenia w budżecie gminy Lubniewice na rok 2024 środków finansowych na organizowanie kampanii i działań edukacyjnych.

Na podstawie art.9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
Po rozpatrzeniu petycję nr OR.152.2.2023 z dnia 21 września 2023 r. dotyczącą zabezpieczenia w budżecie gminy Lubniewice na rok 2024 środków finansowych na organizowanie kampanii i działań edukacyjnych podnoszących inicjowanie działań edukacyjnych mających m.in. na celu propagowanie odpowiedzialnych zachowań w lesie,  w ramach projektu „Na Straży Puszczy Noteckiej”, program Aktywni Obywatele oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje się za niezasadną.
 
§ 2. 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach do pisemnego zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
 
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XLIX/318/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19 października 2023 r. (232kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (20 października 2023, 13:22:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 225