NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVI/306/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 czerwca 2023w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza LubniewicNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40.) w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLVI/306/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 czerwca 2023


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lubniewic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40.) w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530), uchwala się co następuje:


§ 1. 
Ustala się wynagrodzenie Burmistrza Lubniewic w wymiarze miesięcznym w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze – 9 800 zł;
2) dodatek funkcyjny – 3 150 zł;

§ 2. 
Burmistrzowi Lubniewic zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: dodatek specjalny, dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 3. 
Traci moc uchwała Nr XXXII/197/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lubniewic.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Bartosz Jankowski
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (22 czerwca 2023, 14:45:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 264