NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVI/305/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 czerwca 2023w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rokNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), Rada Miejska uchwala co następuje:

Uchwała nr XLVI/305/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 czerwca 2023


w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1. 
Po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2022 r.,
2. sprawozdaniem finansowym za 2022 r.,
3.opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2022 r.,
4. informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Lubniewice,
5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
6. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej,  udziela się Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2022 r.

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
              Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (22 czerwca 2023, 14:40:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 278