NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVI/303/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 czerwca 2023w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi LubniewicNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 a i art. 28 aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVI/303/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 czerwca 2023


w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Lubniewic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 a i art. 28 aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) uchwala się, co następuje:


§ 1. 
Po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Lubniewice za 2022 rok oraz po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Miejska w Lubniewicach udziela Burmistrzowi Lubniewic wotum zaufania.

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
              Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (22 czerwca 2023, 14:34:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 260