NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVI/300/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 czerwca 2023w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na okres od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w LubniewicachNa podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ.U. 2023, poz. 40) oraz art 219. ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. 2022, poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XLVI/300/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 czerwca 2023


w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na okres od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ.U. 2023, poz. 40) oraz art 219. ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. 2022, poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Ustala się na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2023r. stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej z budżetu gminy Lubniewice, stanowiących dopłatę do kosztów usług świadczonych w ramach sprzedaży taryfowej:
1) w wysokości 1,68 zł. dopłaty do kosztów dostawy jednego metra sześciennego wody,
2) w wysokości 2,28 zł. dopłaty do kosztów odbioru jednego metra sześciennego ścieków.

§ 2.
Kwotę dotacji przedmiotowej kalkuluje się według stawek określonych w § 1 stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 lipca 2023r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski


metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (22 czerwca 2023, 13:48:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 224