NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVI/297/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 czerwca 2023zmieniająca uchwałę nr XXXVII/241/2022 z dnia 19 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lubniewice porozumienia międzygminnego i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2022-2030 obejmującej gminy: Lubniewice, Bledzew, Sulęcin, Krzeszyce, Torzym.Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 12 w związku z art 10 ust. 1, art. 10 g i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 t.j.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVI/297/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 czerwca 2023


zmieniająca uchwałę nr XXXVII/241/2022 z dnia 19 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lubniewice porozumienia międzygminnego i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2022-2030 obejmującej gminy: Lubniewice, Bledzew, Sulęcin, Krzeszyce, Torzym.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 12 w związku z art 10 ust. 1, art. 10 g i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 t.j.) uchwala się, co następuje:


§ 1. 
W uchwale nr XXXVII/241/2022 wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie:
„w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lubniewice porozumienia międzygminnego i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Terytorialnegona lata 2022-2030 obejmującej gminy: Lubniewice, Bledzew, Sulęcin, Krzeszyce, Torzym.”.
2. Zmienia się §1 pkt 2 uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie: „Wyraża się zgodę na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Terytorialnego na lata 2022-2030 obejmującego gminy Lubniewice, Bledzew, Sulęcin, Krzeszyce, Torzym.”

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewskimetryczka


Odpowiada za treść: Bartosz Jankowski
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (22 czerwca 2023, 13:36:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 235