NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVI/296/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 czerwca 2023w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVI/296/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 czerwca 2023


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. 
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w obrębie 0024 – Lubniewice, o numerze ewidencyjnym działki  534/1 i powierzchni 0,0004 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie prowadzi księgę wieczystą nr GW1U/00000414/2.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
     Tomasz Janiszewski


metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (22 czerwca 2023, 13:32:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 255