NULL string(0) ""

Uchwała nr XLV/295/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 maja 2023w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLV/295/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 maja 2023


w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
1. Powołuje się Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w następującym składzie:
1) Ewa Belczyk-Milc
2) Wioletta Kiepura
3) Tomasz Niewiadomski
2. Zadaniem zespołu o którym mowa w ust. 1 jest przygotowanie i przedstawienie  Radzie  Miejskiej, przed przystąpieniem do wyborów ławników  opinii  o zgłoszonych  kandydatach  na ławników  do sądów  powszechnych,  w szczególności  w zakresie spełnienia  przez  nich  wymogów określonych  w ustawie  z dnia 27 lipca  2001 r.  –   Prawo  o ustroju  sądów  powszechnych.
3. Powołany zespół  dokona  wyboru  Przewodniczącego i Zastępcy na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Przewodniczącego Rady.

§ 2. 
Obsługę techniczną i administracyjną Zespołu zapewnia Burmistrz Lubniewic.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Uchwała nr XLV/295/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 maja 2023 r. (215kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
     Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (1 czerwca 2023, 10:28:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 265