NULL string(0) ""

Uchwała nr XLV/289/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 maja 2023w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości LubniewiceNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r, poz. 645), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLV/289/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 maja 2023


w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r, poz. 645), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
1. Drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Lubniewice na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 963/5 obręb 0024 -Lubniewice, nadaje się nazwę: ulica Pod Gwiazdami.
2. Położenie i przebieg ulic wymienionych w ust. 1  określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwała nr XLV/289/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 maja 2023 r. (398kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
     Tomasz Janiszewski
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 1541 z dnia 2023-05-31

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kozakiewicz
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (1 czerwca 2023, 09:40:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 234