NULL string(0) ""

Uchwała nr XLV/288/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 maja 2023w sprawie uchwalenia regulaminu zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie gminy Lubniewice. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021r. poz. 679).

Uchwała nr XLV/288/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 maja 2023


w sprawie uchwalenia regulaminu zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie gminy Lubniewice.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021r. poz. 679).


§ 1. 
Ustala się „Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Lubniewice” stanowiący załącznik do uchwały.
 
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwała nr XLV/288/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 maja 2023 r. (227kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
     Tomasz Janiszewski
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 1540 z dnia 2023-05-31

metryczka


Odpowiada za treść: Dawid Karzólewski
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (1 czerwca 2023, 09:32:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 225