NULL string(0) ""

Uchwała nr XLV/287/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 maja 2023w sprawie przystąpienia Gminy Lubniewice do realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901), w związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu "Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLV/287/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 maja 2023


w sprawie przystąpienia Gminy Lubniewice do realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901), w związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu "Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. 
Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Lubniewice do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, którego treść zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
 
§ 2. 
Środki na realizację działań w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 będą pochodziły z budżetu własnego (20%), oraz dotacji z programu rządowego Korpus Wsparcia Seniora (80%).
 
§ 3. 
Program będzie realizowany przez  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi MGOPS, który będzie pełnił funkcję koordynatora Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XLV/287/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 maja 2023 r. (631kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
     Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Iwona Kmita
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (1 czerwca 2023, 09:26:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 226