NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIV/284/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 marca 2023w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Lubniewice w roku 2023.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIV/284/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 marca 2023


w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Lubniewice w roku 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625), uchwala się, co następuje:


§ 1. 
Określa się sezon kąpielowy na terenie gminy Lubniewice w 2023 roku na okres przypadający pomiędzy 1 czerwca a 30 września 2023 r.

§ 2. 
Określa się wykaz kąpielisk na terenie gminy Lubniewice w 2023 roku:

1. Kąpielisko położone przy ul. Strzeleckiej 9 w Lubniewicach, Przystań Wodna ZSMP nad Krajnikiem, OSW „Kaczy Dołek” o długości linii brzegowej wynoszącej 62 m, czynne w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023 r., dla którego organizatorem jest Wojewódzka Rada Koordynacyjna ZSMP.
2. Kąpielisko położone przy ul. Sosnowej 1,  Przystań Wodna ZSMP w Lubniewicach, OW „Pod Basztą”, działka nr 5287, o długości linii brzegowej wynoszącej 85 m, czynne w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023 r., dla którego organizatorem jest Wojewódzka Rada Koordynacyjna ZSMP.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwała Nr XLIV/284/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 marca 2023 r. (215kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej 
       w Lubniewicach
     Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska - Moskwa
Opublikował: Waldemar Gatzka (3 kwietnia 2023, 11:48:47)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (3 kwietnia 2023, 11:59:44)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 240