NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/276/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 stycznia 2023w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2023Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40) oraz w związku z § 68 ust. 4 i § 96 Statutu Gminy Lubniewice, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/52/2003 (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 23 września 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLII/276/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 stycznia 2023


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2023

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40) oraz w związku z § 68 ust. 4 i § 96 Statutu Gminy Lubniewice, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/52/2003 (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 23 września 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.) uchwala się co następuje:


§ 1.
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XLII/276/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 stycznia 2023 r. (221kB) pdf
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (31 stycznia 2023, 12:48:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 266