NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/275/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 stycznia 2023w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2023 rokNa podstawie § 26 ust. 2 i § 33 ust. 1 Statutu Gminy Lubniewice, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/52/2003 (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 23 września 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLII/275/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 stycznia 2023


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2023 rok

Na podstawie § 26 ust. 2 i § 33 ust. 1 Statutu Gminy Lubniewice, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/52/2003 (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 23 września 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.), uchwala się co następuje:


§ 1.
Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2023 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XLII/275/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 stycznia 2023 r. (226kB) pdf
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (31 stycznia 2023, 12:46:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 214