NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/273/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 stycznia 2023w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w zw. z art. 39a ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje.

Uchwała nr XLII/273/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 stycznia 2023


w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w zw. z art. 39a ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje.


§ 1.
1. Dokonuje się ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu – w celu zastosowania wzoru wykorzystywanego do obliczenia zwrotu kosztów (przez gminę) dla przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców.
2. Koszt za 1 kilometr przebiegu pojazdu wynosi:
1) dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł,
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 1,15 zł,
2) dla motocykla - 0,69 zł,
3) dla motoroweru - 0,42 zł.
3. Stawki określone w ust. 2 są w tożsamej wysokości, jak stawki maksymalne podane w § 2 rozporządzenia z 25 marca 2002 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. 2002 Nr 27, poz. 271).
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r.


  Uchwała nr XLII/273/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 stycznia 2023 r. (222kB) pdf
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 460 z dnia 2023-02-09

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Kuszkowska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (31 stycznia 2023, 12:38:00)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (10 lutego 2023, 08:02:00)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 278