NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/272/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 stycznia 2023w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje oraz sposób i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 г. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 г. poz. 40 ze zm.) oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 г. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 г. poz. 1762 ze zm.)

Uchwała nr XLII/272/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 stycznia 2023


w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje oraz sposób i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 г. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 г. poz. 40 ze zm.) oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 г. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 г. poz. 1762 ze zm.)


§ 1.
Ustala się "Regulamin określający rodzaje oraz sposób i warunki przyznawania świadczeń dla nauczycieli szkól i przedszkola prowadzonych przez Gminę Lubniewice, ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli” stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.
Traci moc uchwała nr XIV/115/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.

§ 4.
Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwała nr XLII/272/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 stycznia 2023 r. (382kB) pdf
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Kuszkowska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (31 stycznia 2023, 12:34:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1229