NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/269/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 stycznia 2023w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubniewice na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) w związku z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556), po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu Sulęcińskiego oraz po uzgodnieniu i uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/269/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 stycznia 2023


w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubniewice na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) w związku z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556), po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu Sulęcińskiego oraz po uzgodnieniu i uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. uchwala się, co następuje:


§ 1.
Uchwala się Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubniewice na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XLII/269/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 stycznia 2023 r. (3139kB) pdf

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Marta Gwizdek
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (31 stycznia 2023, 12:22:40)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (31 stycznia 2023, 12:59:45)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 272