NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/94/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 grudnia 2011w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego planu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta i Gminy Lubniewice na lata 2012-2016”.Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 31 z 2005 r. poz. 266 z późn.zm. oraz art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XIV/94/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego planu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta i Gminy Lubniewice na lata 2012-2016”.

Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 31 z 2005 r. poz. 266 z późn.zm. oraz art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§1
Przyjmuje się  „Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta
i Gminy Lubniewice na lata 2012-2016”, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały (56kB) word

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2012.228 z dnia 2012-01-18

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (18 października 2012, 15:15:06)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (26 listopada 2012, 15:24:18)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1969