NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/82/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 listopada 2011w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stodoły położonej w miejscowości Glisno, stanowiącej własność Gminy Lubniewice.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XII/82/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 listopada 2011


w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stodoły położonej w miejscowości Glisno, stanowiącej własność Gminy Lubniewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§1
Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stodoły o powierzchni 314,61m2 położonej w obrębie Glisno, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 180 o powierzchni 2600m2, stanowiącej własność Gminy Lubniewice, dla której prowadzone jest księga wieczysta nr KW 22181.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (18 października 2012, 15:08:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2559