NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/78/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 listopada 2011w sprawie obniżenia ceny żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w 2012 rokuNa podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969 z późn.zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XII/78/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 listopada 2011


w sprawie obniżenia ceny żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w 2012 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969 z późn.zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 65 zł za 1 dt.

§ 2.
Kwota 65 zł za 1 dt żyta przyjmowana będzie do obliczania podatku rolnego w 2012r. na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zgłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie w roku 2012.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2011.137.2832 z dnia 2011-12-17

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (18 października 2012, 15:06:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2371